تبلیغات
نگین 84 - مطالب فروردین 1390
نگین 84
عادت كنیم عادت نكنیم!!!
سه شنبه 30 فروردین 1390

داغ كن

سه شنبه 30 فروردین 1390

نوع مطلب :
نویسنده :نگین

انسان هم میتونه دایره باشه هم خط راست! انتخاب با خودتونه یا تا ابد دور خودتون بچرخید یا تا بینهایت اامه بدید

بعضی وقتا چقدر ساده عروسك می شیم نه لبخند می رنیم نه شكایت می كنیم فقط احمقانه سكوت می كنیم

بچه بودیم دخترا عاشق عروسك بودن و پسرا عاشق مردای قوی... بزرگ شدیم دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسكا!