تبلیغات
نگین 84 - مطالب دی 1390
نگین 84
عادت كنیم عادت نكنیم!!!
دوشنبه 12 دی 1390

تقدیم به تو

دوشنبه 12 دی 1390

نوع مطلب :
نویسنده :نگین

باران را در آغوش می گیرم

و خودم را غرق در رویای بدون تو بودن می کنم

تو با آغوشی باز...

با آغوشی پر از نفس های پاییزی

به استقبالم می آیی...

و مرا تنگ در آغوشت می گیری

و یک نفس عمیق تو کافیست

برای دوباره جان دادنم در هوای بودنت...