تبلیغات
نگین 84 - مطالب خرداد 1390
نگین 84
عادت كنیم عادت نكنیم!!!
جمعه 6 خرداد 1390

کجاس که بفهمی؟

جمعه 6 خرداد 1390

نوع مطلب :
نویسنده :نگین

کاشکی میفهمیدی آنکه برای بدست آوردن محبتت حاضر است تنش را به تو بسپارد فاحشه نیست ، ... و آنکه برای به دنبال خود کشاندنت تنش را از تو میدزدد باکره نیست
جمعه 6 خرداد 1390

مگس

جمعه 6 خرداد 1390

نوع مطلب :
نویسنده :نگین

مگسی را کشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست, بد است
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است
طفل معصوم به دور سر من میچرخید
به خیالش قندم
یا که چون اغذ یه ی مشهورش تا به آن حد گند ام
ای دو صد نور به قبرش بارد
مگس خوبی بود
من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد
مگسی را کشتم.....