نگین 84
عادت كنیم عادت نكنیم!!!
جمعه 12 مهر 1387

جملات قصار از بزرگان

جمعه 12 مهر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیز هایی را به دست می آورید که تا بحال کسب کرده اید.  فاینمن

حقیقت چیزی نیست که نوشته می شود. آن چیزی است که سعی می شود پنهان بماند! بدترین و خطرناک ترین کلمات این است که: « همه این جورند» تولستوی

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. بایزید بسطامی

هیچ شعری شاعر ندارد. خواننده هر شعری، شاعر آن لحظه شعر است. پابلو نرودا

کسی که می خواهد رازی را حفظ کند باید این نکته را که رازی دارد کتمان کند. گوته

در بین تمامی مردم، تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده.! زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند!!! رنه دکارت

اگر می خواهید در زندگی دوستان وفادار و یاران غمخوار داشته باشید، کم و خیلی دیر با مردم دوست شوید. هرشل

کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد. بنجامین فرانکلین

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست می گویند. وینستون چرچیل

چهار روش برای اتلاف وقت وجود دارد: کار نکردن، کم کار کردن، بد کار کردن و کار بیهوده کردن. آبه دولاروش

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی رسی. لارنس استرن

کسی که زیاد حرف می زند، یا زیاد می داند یا زیاد دروغ می گوید. پاسکال

 در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی یابند؛ برترین خردمندان و پست ترین بی خردان.  پاسکال

دیوانگی بشر آن چنان ضروری است که دیوانه نبودن، خود شکل دیگری از دیوانگی است. پاسکال

اگر می دانسته اند تاکنون چند بار حرف های دیگران را بد فهمیده اند، هیچکس در جمع این همه پر حرفی نمی کرد. یوهان ولفانگ گوته

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. گاندی

آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را بیاموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند. نیچه

«موفقیت» به دست آوردن چیزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چیزی است که به دست آورده ای. دکتر تامس آ. هریس

همه مردم را «بعضی مواقع» می توان فریفت و بعضی مردم را برای «همه عمر». لکن نمی توان همه مردم را برای همه عمر فریفت. دکتر تامس آ. هریس

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگد کنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید. ولتر

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری. چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را مغشوش کند.  هرمان هسه

این شوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده اند، سگ دیگری را گاز می گیرد. زهار
پنجشنبه 11 مهر 1387

محاوره بین انسان و خدا

پنجشنبه 11 مهر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

خدا:

جهان را ز یــک آب و گل آفریدم       تو ایـران و تاتــار و زنــــــگ آفریـدی

من از خاک، پــــولاد ناب آفریدم       تو شمشیر و تیر و خدنـگ آفریدی

تبــر آفریدی نهــال چمـــــــــن را       قفس ساختی طایـــر نغمه زن را

انسان:

تو شب آفریدی چــــراغ آفریــدم       سفـــــال آفریـدی ایـــــاغ آفــــریدم

بیابــان و کهســار و راغ آفریـدی       خیابان و گلـــزار و بـــــــاغ آفــریدم

من آنم که از سنگ آیینه سازم       من آنم که از زهر نوشــینه سازم
جمعه 29 شهریور 1387

قیصر امین پور

جمعه 29 شهریور 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

موجیم و وصل ما از خود بریدن است

ساحل بهانه ای است، رفتن رسیدن است

ما هیچ نیستیم جز سایه ای ز خویش

آیین آینه خود را ندیدن است
پنجشنبه 17 مرداد 1387

چه کنم؟

پنجشنبه 17 مرداد 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

شب های بلند بی عبادت چه کنم؟

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟

گویند کریمی است که گنه می بخشد؟

گیرم که ببخشد!

از خجالت چه کنم؟
سه شنبه 18 تیر 1387

ادامه نکات

سه شنبه 18 تیر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

اگر دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از آن روست كه جز كنجكاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد . فردریش نیچه

آن که پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . اُرد بزرگ

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز . شوپنهاور

مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی  کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند . پاتریک هانری

مصمم شوید كه كارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت . آبراهام لینكلن

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری .  بزرگمهر

به انسان تندرستی و ثروت بدهید ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشه

هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . اُرد بزرگ

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

برادرم تو را دوست دارم ، هر كه می خواهی باش ، خواه در كلیسایت نیایش كنی ، خواه در معبد، و یا در مسجد . من و تو فرزندان یك آیین هستیم ، زیرا راههای گوناگون دین انگشتان دست دوست داشتنی "یگانه برتر " هستند ، همان دستی كه سوی همگان دراز شده و همه آرزومندان دست یافتن به همه چیز را رسایی و بالندگی جان می بخشد  . جبران خلیل جبران

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم . آندره ژید

اگر ما (( بی دل و جان )) هستیم ؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم ؛ بلکه ؛ اکنون با همه انواع (( تمنیات )) روبروییم . با خشمی ریشخند آمیز در آنچه (( آرمانها )) می نامیمشان ؛ در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظاتی وجود دارند که نمی توانیم آن انگیزش نامربوطی را که (( آرمانگرایی )) نام دارد ؛ مهار نماییم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه ؛ نیرومند تر از خشم فرد بی دل و جان است . فردریش نیچه

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . اُرد بزرگ

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطریهای تنگ دهن می ماند ، هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند . پوپ

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. شوپنهاور

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شین

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . اُرد بزرگ

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز

زندگی چیست ؟ یک مزبلۀ کثیف ، یک قتلگاه فجیع ، یک دارالمجانین بزرگ که تا کنون تحت هیچ قانون منظمی اداره نشده است . ویر

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . اُرد بزرگ

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است . گوته

مراقب باشید چیزهایی را كه دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را كه بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید. جرج برنارد شاو

زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند كه نمی‌توانند خود را زیبا جلوه دهند. برنارد شاو

من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم . مارک تواین

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاكم باشد . سه نه ك

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم  پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد . اُرد بزرگ

صدیق ترین ،بی توقع ترین،مفیدترین و دائمی ترین رفیق برای هر كسی كتاب است. مارك تواین

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید. سامرست موام

آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود . اُرد بزرگ
سه شنبه 11 تیر 1387

اخطار!!!!

سه شنبه 11 تیر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند!
سه شنبه 11 تیر 1387

زیباترین لف و نشر شاهنامه

سه شنبه 11 تیر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

به روز نبـــرد آن یـــــــــل ارجــــمند

به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند

بریــد و دریــد و شکست و ببــست

یلـــان را سر و سیــنه و پا و دست
سه شنبه 11 تیر 1387

شیخ بهایی

سه شنبه 11 تیر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

تا کی به تمنـــای وصــــــــال تو یگـــانه          اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه؟         ای تیر غــمت را دل عشــــــاق نشانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

 

 
سه شنبه 11 تیر 1387

شهریار

سه شنبه 11 تیر 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را!!!

 
جمعه 16 فروردین 1387

نیما یوشیج

جمعه 16 فروردین 1387

نوع مطلب :ادبی، 
نویسنده :نگین

در شب تیره دیوانه ای كاو
دل به رنگی گریزان سپرده
در دره ی سرد و خلوت نشسته
هم چو ساقه ی گیاهی فسرده
می كند داستانی غم آور
ای دل من دل من دل من
بی نوا،مضطرا قابل من
با همه خوبی و قدر و دعوی
از تو آخر چه شد حاصل من
جز سرشكی به رخساره غم؟
می توانستی ای دل رهیدن
گر نخوردی فریب زمانه
آن چه دیدی ز خود دیدی و بس
هر دم از یك رو و یك بهانه
تا تو ای مست با من ستیزی
تا به سرمستی و غم گساری
با فسانه كنی دوستاری
عالمی دایم از وی گریزد
با تو او را بود سازگاری
مبتلایی نیابد به از تو
مبتلایی كه ماننده ی او
كس در این راه لغزان ندیده
آه! دیری است كاین قصه گویند
از بر شاخه مرغی پریده
مانده بر جای از او آشیانه!!!


  • کل صفحات: 3
  • 1  
  • 2  
  • 3  


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic