نگین 84 http://negin84.mihanblog.com 2020-02-22T17:14:22+01:00 text/html 2015-06-17T04:53:35+01:00 negin84.mihanblog.com نگین استخدام نیروی علمی در شرکت معتبر http://negin84.mihanblog.com/post/326 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y879_19892726-cartoon-tooth-stock-vector-dental.jpg" alt=""><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;">تولید کننده محصولات بهداشتی vi-one به 15 نفر نماینده علمی خانم و آقا (مبتدی و حرفه ای) با شرایط عالی حقوق بالا + هزینه ایاب ذهاب + هزینه تلفن همراه + بیمه و ... جهت ویزیت داروخانه و دندانپزشکان نیازمند است.&nbsp;</span></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 13.6000003814697px; line-height: 28px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.6000003814697px;">تلفن تماس شرکت : 02144265447</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.6000003814697px; text-align: justify;">برای ارسال رزومه : az9090@gmail.com&nbsp;</span></div></span> text/html 2015-05-24T02:45:51+01:00 negin84.mihanblog.com نگین استخدام نیروی علمی vi-one http://negin84.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام دوستان</font></span></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعد از مدت ها برگشتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قبل از شروع به نوشتن در راستای مطالب قبلی، با توجه به نیاز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;فوری کارخانه روژین</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;و محصولات vi-one به نیروی ویزیت</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;علمی جهت ویزیت دندان پزشکان و داروخانه ها</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;هرکس مایل به کار هست می تونه با شماره&nbsp;۰۲۱۴۴۲۰۴۳۶۱</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;تماس بگیره.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سرپرست واحد اداریش بنده هستم. لطفا افرادی که سابقه کار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;مرتبط دارند</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;اقدام کنند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آدرس: تهران - خ ستارخان - خ خسرو جنوبی - پلاک 10 زنگ دوم</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00605/gl2mbm0efxfc.jpg" alt=""></div> text/html 2013-01-08T08:25:57+01:00 negin84.mihanblog.com نگین memory http://negin84.mihanblog.com/post/323 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: small;">خاطره نه سر دارد و نه ته،&nbsp;</span></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: right;">بی هوا می آید</span></font><span style="text-align: right; font-size: small;">،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: small;">تا خفه ات کند...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: right;">می رسد،</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: right;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: right;">&nbsp;وسط یک فکر!</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: right;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="text-align: right;">&nbsp;وسط خیابان!&nbsp;</span></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">سردت می کند</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></div></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">داغت می کند</span></div></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">رگ خوابت را بلد است!</span></div></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">خاطره تمام نمی شود.....</span></div></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">تمامت می کند!!!</span></div></font></div></div> text/html 2013-01-08T08:24:15+01:00 negin84.mihanblog.com نگین روزی بیا تا زمان را برایت بگویمــــ...! http://negin84.mihanblog.com/post/322 <div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><span style="text-align: right;">هیچ باور نمی کردم روزی بروی و مرا با اینهمه خاطره تنها بگذاری...</span></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">گفتی زمان همه چیز را درمان می کند...!</span></font></div><div><font size="2"><span style="text-align: right;"><br></span></font></div><div><font size="2"><span style="text-align: right;">خنده ام می گیرد!</span></font></div><div><font size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">اینهمه آشوب در قلبم به پا انداختی و رفتی که کار دست زمان داده باشی...؟؟؟</span></font></div><div><font size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">باشد، برو</span></font></div><div><br></div><div><font size="2"><span style="text-align: right;">اما ای کاش روزی بیاید که برگردی!</span></font></div><div><font size="2"><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">آن موقع زمان را برایت معنا می کنمـــــ ...!!!!</span></font></div> text/html 2013-01-08T08:23:46+01:00 negin84.mihanblog.com نگین واقعیت تلخ روزگار http://negin84.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="2">زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه ها را سیر کند، گوشت بدن خود را می کند و به آن ها می داد...</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></span></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2">فصل تمام شد، جوجه ها نجات پیدا کردند ولی کلاغ مرد...! جوجه ها گفتند: خوب شد مرد، راحت شدیم از این غذای تکراری...!!!!</font></div></span> text/html 2012-11-29T15:11:44+01:00 negin84.mihanblog.com نگین کسی جای من نخواهد بود.... http://negin84.mihanblog.com/post/320 <font size="3"><span style="text-align: right;">باورت بشود یا نه&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">روزی می رسد که دلت برای هیچکس به اندازه ی من تنگ نخواهد شد!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">برای نگاه کردنم...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">اذیت کردنم......</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">خندیدنم...............</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">برای تمامی لحــــــظاتی که در کنــــــــــارم داشتی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">روزی خواهد رسید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">که در حسـرت تکرار دوباره ی من خواهی بود...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">میدانم روزی دیگر نیـستم!!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">و هیچ کس تــــــکــــــــــرار من نخواهد شـد!!!!</span></font> text/html 2012-06-13T01:34:09+01:00 negin84.mihanblog.com نگین هــــــــــــــــــــــــــــــــی http://negin84.mihanblog.com/post/318 <FONT size=2>کاش یک معلم بوב<BR><BR>بـــــ ﮧ برخی از پسر ها آموزش میـבاב کــــ ﮧ<BR><BR>جواب جمله "&nbsp;פֿیلی בلم گرفته " این نیست کــــ ﮧ<BR>بیا פֿونــــ ﮧ ما ،حالت פֿوب میشــــ ﮧ<BR><BR>اگـــر زنـבگـــــے عــבآلت בاشتَ مرב همَ بکارَت בاشَت</FONT> text/html 2012-05-18T01:46:28+01:00 negin84.mihanblog.com نگین معرفی نامه http://negin84.mihanblog.com/post/317 <P><FONT size=2>ازم خواستن از خودم بنویسم</FONT></P> <P><FONT size=2>از خود تنها نامی میشناسم که با او هم سخت غریبه ام پس چگونه وقتی هنوز در پاسخ خویش مانده ام به تو پاسخ گویم ....</FONT></P> <P><FONT size=2>برای وبلاگ نوشتن و همچنین برای خوندن متن های ادبی نیازی به شناختن نویسندش نیست. همین که درست بنویسه کافیه... حرفی برای گفتن راجع به خودم ندارم. من منمــــ همین... من تنها...! با عقیده زیر:</FONT></P> <P><FONT size=2>باور نكن , باور نكن , <BR>بر روی بوم زندگی , هر چیز میخواهی بكش ,<BR>زیبا و زشتش پای توست ,<BR>تقدیر را باور نكن !<BR>تصویر اگر زببا نبود,<BR>نقاش خوبی نیستی,<BR>از نو دوباره رسم كن , <BR>تصویر را باور نكن !<BR>خالق تورا شاد آفرید , آزاد آزاد آفرید ,<BR>پرواز كن تا آرزو ,<BR>زنجیر را باور نكن ! ......</FONT></P> text/html 2012-05-18T01:45:22+01:00 negin84.mihanblog.com نگین جاودانه ها http://negin84.mihanblog.com/post/316 <P><FONT size=3>پنجره رابازكن،وازاین هواى مطبوع بارانى لذت ببر،خوشبختانه باران،<BR>ارث پدرهیچ كس نیست.</FONT></P> <P><FONT size=3><BR>{حسین پناهى}<BR></P></FONT> text/html 2012-05-18T01:44:59+01:00 negin84.mihanblog.com نگین دخترانه http://negin84.mihanblog.com/post/315 <FONT size=2>جِســـارَتـــــ مـــی خــــواهَــد<BR><BR>نـَـزدیــکـــــ شُــدَن بــه اَفــکــار دُختَــری<BR><BR>کــه روزهـــا<BR>... ...<BR>مـَـردانــه بـــا زِنــدِگــی مــی جَنـــگد ...<BR><BR>امــا شـَــبـــــ هــا<BR><BR>... بالـِـشـتـَش از هــِـق هــِـق هـــای دُختـَـــرانه خیــــس اســـتـــــ ... !<BR></FONT>